(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Hùng Cường (TP Đà Nẵng) bị tạm hoãn hợp đồng lao động do dịch bệnh (từ ngày 10/4/2020 đến ngày 10/7/2020), hàng tháng ông được công ty hỗ trợ một nửa tháng lương tối thiểu vùng. Ông Cường hỏi, ông có được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nữa không? Thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng trả lời như sau:

Tại Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định điều kiện hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương khi có đủ các điều kiện sau:

1. Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020.

2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

3. Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31 tháng 3 năm 2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Như vậy, đối với trường hợp của ông Cường, nếu đảm bảo các điều kiện nêu trên thì mới thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định.

Hiện nay, UBND thành phố đã có kế hoạch và hướng dẫn cho UBND các quận, huyện quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đối với các nhóm đối tượng là người lao động. Về thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp cho người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động phải do chính trực tiếp Công ty của ông lập hồ sơ gửi đến UBND quận, huyện nơi Công ty ông có trụ sở đóng trên địa bàn của quận, huyện đó để được tiếp nhận, xem xét và giải quyết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: tạm hoãn hợp đồng , hỗ trợ , Covid-19 , 15/2020/QĐ-TTg