(Chinhphu.vn) –  Ông Nguyễn Văn Vũ (TP. Đà Nẵng) đang bị thất nghiệp, ông mong muốn được cơ quan có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ cho ông cũng như người lao động thất nghiệp khác trên địa bàn.

Về vấn đề này,  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Ngày 7/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và ngày 19/7/2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về việc triển khai thực hiện hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021. Trong đó, đã quy định cụ thể các nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ theo quy định. 

Hiện nay ông Vũ chưa nêu rõ cụ thể về trường hợp của ông, do đó Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chưa có cơ sở để hướng dẫn. Vì vậy, đề nghị ông nêu rõ cụ thể về trường hợp của ông để Sở có cơ sở hướng dẫn chi tiết hơn hoặc điện thoại theo số 0236.3822022 để được tư vấn, hướng dẫn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hỗ trợ , lao động tự do , COVID-19