(Chinhphu.vn) - Năm 1992, gia đình bà Lương Lan (lantnsc@...) nhận chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay, được UBND xã xác nhận. Đất có nguồn gốc là đất đồi, khai phá để làm nhà ở từ năm 1980. Hiện gia đình bà muốn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vậy gia đình bà có phải nộp tiền sử dụng đất không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp thửa đất của gia đình bà Lan có giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở năm 1992 (trước ngày 15/10/1993), đã được UBND cấp xã xác nhận là sử dụng từ năm 1980 (trước ngày 15/10/1993) thì việc nộp tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 103 của Luật Đất đai.

Trường hợp sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1, Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì việc nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Sổ đỏ , tiền sử dụng đất , chuyển nhượng đất