(Chinhphu.vn) - Trường hợp giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu của nhà thầu không phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu được đánh giá là không hợp lệ.

Ông Trần Đại Nghĩa (Thái Nguyên) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý tình huống đấu thầu sau:

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu A, giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu là 10 tỷ đồng, giá dự thầu trong bảng tổng hợp giá dự thầu là 11 tỷ đồng. Sau khi bàn bạc, xem xét, tổ chuyên gia có 3 ý kiến:

Ý kiến thứ nhất, nhà thầu A đề xuất các giá dự thầu khác nhau, tổ chuyên gia đánh giá loại nhà thầu A do không đúng với quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Ý kiến thứ hai, vẫn cho nhà thầu vào xét giá (cụ thể là 11 tỷ đồng) và tiến hành đánh giá bình thường như những nhà thầu khác.

Ý kiến thứ ba, nếu cho nhà thầu A vào xét giá (11 tỷ đồng), trường hợp nhà A xếp hạng trên nhà thầu khác thì các nhà thầu khác quay ra kiện tổ chuyên gia (do đánh giá không đúng theo quy định).

Ông Nghĩa hỏi, với 3 ý kiến trên thì tổ chuyên gia phải thực hiện như thế nào để đánh giá đúng, khách quan và không làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu. 

Đối với vấn đề ông Trần Đại Nghĩa hỏi, trường hợp giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu của nhà thầu không phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu được đánh giá là không hợp lệ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: dự thầu , giá , dự án