(Chinhphu.vn) – Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, thành phố được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.


Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, thành phố được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
Ông Vũ Đức Chính (tỉnh Thái Bình) nguyên là thượng tá công an tỉnh Lạng Sơn, khi nghỉ hưu về sinh sống tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ông Chính hỏi, ông có được đăng ký khám chữa bệnh tại Phòng khám cán bộ tỉnh không? Có được thanh toán 100% BHYT không? Nếu được thì phải làm thủ tục gì?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Phòng khám cán bộ: Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT, đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, thành phố được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Tại Thái Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định cụ thể các đối tượng đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại phòng khám thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Đề nghị ông liên hệ trực tiếp với Phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Bình để được hướng dẫn chi tiết.

Trường hợp ông thuộc đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Phòng khám thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thì vào đầu mỗi quý ông mang thẻ BHYT và các giấy tờ liên quan đến cơ quan BHXH quận, huyện nơi phát hành thẻ, kê khai nội dung đề nghị đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo mẫu quy định để cơ quan BHXH cấp, đổi thẻ BHYT cho ông.

Về mức hưởng 100%: Theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định đối tượng hưu trí có mức hưởng 95% khi đi khám chữa bệnh theo đúng quy định (trừ các đối tượng quy định tại Điểm a và b Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP được hưởng 100% khi đi khám chữa bệnh theo đúng quy định).

Do ông không nói rõ ông thuộc đối tượng nào nên BHXH Việt Nam không có cơ sở trả lời cụ thể. Đề nghị ông liên hệ trực tiếp với với BHXH quận, huyện, nơi phát hành thẻ BHYT để được hướng dẫn trực tiếp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , ban đầu