(Chinhphu.vn) - Ông Ngô Thế Tường nghỉ hưu năm 2000, hiện ở tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Nơi khám chữa bệnh ban đầu của ông là Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Xô. Do điều kiện về nơi ở và sức khỏe nên nhiều năm ông Tường không đến được Bệnh viện Hữu Nghị để khám chữa bệnh.

Nay ông Tường có nguyện vọng chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu về Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ - Phòng khám bệnh 2 đặt tại quận Hà Đông. Ông Tường đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Người tham gia BHYT được quyền đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT sao cho thuận tiện với nơi công tác hoặc sinh sống.

Người tham gia BHYT được quyền đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh trên thẻ BHYT sao cho thuận lợi. Tuy nhiên, để thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở tuyến tỉnh và tuyến Trung ương thì do Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc BHXH TP. Hà Nội thống nhất quy định để phù hợp với số lượng người có thẻ BHYT trên địa bàn thành phố và điều kiện nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất của từng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nguyện vọng của ông đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu từ Bệnh viện Hữu Nghị về Phòng khám Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố, đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH cấp quận nơi ông sinh sống để được giải quyết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Khám chữa bệnh , thẻ BHYT , tuyến tỉnh , tuyến Trung ương