(Chinhphu.vn) – Bà Phạm Thị Thùy Vân (TPHCM) tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin (hệ liên thông từ cao đẳng) ngành Ngôn ngữ Anh vào năm 2019. Bà Vân hỏi, bà có nguyện vọng được giảng dạy tiếng Anh cấp trung học cơ sở (THCS) thì cần phải có các bằng cấp gì, chứng chỉ gì?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Một trong những điều kiện để đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên THCS là phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm giáo viên THCS (Điểm đ Khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức 2010).

Theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32) là: “Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THCS. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành”.

Vì vậy, nếu bà Phạm Thị Thùy Vân có nguyện vọng trở thành giáo viên tiếng Anh cấp THCS, bà nên đăng ký học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 5/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, trung học phổ thông (có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2021).

Chinhphu.vn

Từ khóa: giáo viên , tiếng anh , THCS