(Chinhphu.vn) – Ông Võ Anh Tuấn (Quảng Nam) hỏi: Cán bộ làm việc tại cơ quan quản lý giáo dục cấp Sở, Phòng, thời gian ban đêm có tham gia trực tiếp giảng dạy bổ túc văn hóa cấp THPT tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thì có được công nhận là tham gia trực tiếp giảng dạy để bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó, nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Nhà giáo hoặc cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trực tiếp giảng dạy (vị trí việc làm: viên chức giảng dạy, viên chức quản lý) thì thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp đứng lớp theo quy định của Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC hướng dẫn Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Cán bộ đang làm việc tại các cơ quan quản lý cấp sở, phòng là công chức hưởng lương theo ngạch công chức, không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp đứng lớp. Việc tham gia giảng dạy ngoài giờ tại Trung tâm giáo dục thường xuyên không được công nhận là thời gian trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập để được tính là một trong các tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó, nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: giảng dạy , bổ túc văn hóa , bổ nhiệm