(Chinhphu.vn) - Chị gái của ông Trương Thanh Liêm (tỉnh Hậu Giang) đang hưởng trợ cấp 775.000 đồng/tháng đối với người có công. Ông Liêm hỏi, chị ông có thuộc đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ nữa không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước quy định:

“Đối tượng không áp dụng:

a) Đối tượng quy định tại Điểm a và Điểm c, Khoản 1 Điều này thuộc diện đang công tác, đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần khi về địa phương, đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, chế độ bệnh binh hàng tháng.

b) Những người thuộc đối tượng nêu tại Khoản 1 điều này mà đầu hàng địch, phản bội, đào ngũ, người vi phạm kỷ luật bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân; tính đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà đang chấp hành án tù chung thân hoặc bị kết án về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia mà chưa được xoá án tích”.

Trong nội dung đơn, ông không trình bày chị của ông đã được hưởng chế độ ưu đãi gì theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nên không có cơ sở trả lời cụ thể. Đề nghị ông liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú để được xem xét, trả lời cụ thể theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Người có công , chế độ ưu đãi , hoạt động kháng chiến