(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thanh Thủy (tỉnh An Giang) sinh năm 1964, đóng BHXH được 35 năm 2 tháng, nghỉ hưu ngày 1/12/2019. Bà Thủy vào biên chế năm 1984 tại Phòng Tài chính huyện, từ tháng 12/1993 đến nay làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
Từ năm 2000 đến năm 2002, bà Thủy đóng BHXH bao gồm thu nhập tăng thêm nên tổng tiền đóng BHXH cao hơn mức quy định. Bà Thủy hỏi, lương hưu có bao gồm khoản đóng BHXH trên bình quân tiền lương 5 năm cuối không? Bà có được điều chỉnh lương theo Nghị định số 153/2018/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng. Do vậy, bà có thời gian đóng BHXH là 35 năm 2 tháng thì không thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Nghị định này.

Về mức đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng chế độ hưu trí, do thông tin bà cung cấp không nêu rõ thu nhập tháng đã đóng BHXH của bà thời điểm từ năm 2000 đến năm 2002 cụ thể như thế nào nên cơ quan Bảo hiểm xã hội chưa có căn cứ để trả lời bà. Đề nghị bà cung cấp hồ sơ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương để được xem xét, trả lời cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , điều chỉnh , lương hưu , lao động nữ , Nghị định 153/2018/NĐ-CP