(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Minh là Thượng tá quân đội, nghỉ hưu từ tháng 5/2017. Ông Minh hỏi, ông có được đăng ký khám, chữa bệnh tại phòng khám cho cán bộ thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, thành phố được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT, thì đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, thành phố được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại phòng khám thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Việc quy định cụ thể các đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại phòng khám và quản lý sức khỏe ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh được Ban Tổ chức Tỉnh ủy quyết định. Để biết thêm thông tin, đề nghị ông liên hệ trực tiếp với phòng khám thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh để được hướng dẫn chi tiết.

Trường hợp ông thuộc đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại phòng khám thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thì vào tháng đầu quý ông kê khai vào Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK01-TS) theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; ghi rõ nội dung đề nghị đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu đến phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh gửi đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc cơ quan BHXH nơi ông đang được quản lý đối tượng để đối chiếu, xem xét điều chỉnh và cấp lại thẻ BHYT cho ông.

Chinhphu.vn

Từ khóa: khám chữa bệnh , BHYT