(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Văn Điền (Hải Phòng) tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hóa học năm 2007, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 2. Năm 2013, ông tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành sư phạm Hóa học. Năm 2020, ông được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng.

Ông Điền đã được tuyển dụng và công tác trong ngành giáo dục từ năm 2007 đến nay. Hiện nay tiêu chuẩn giáo viên trung học phổ thông (THPT) là phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THPT.

Ông Điền hỏi, với các văn bằng trên, ông có đủ tiêu chuẩn làm giáo viên THPT dạy môn Hóa học so với yêu cầu hiện nay không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Điều 72 Luật Giáo dục 2019 quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THPT: “Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm”.

Theo đó, với trường hợp của ông Vũ Văn Điền, ông đã được tuyển dụng và làm giáo viên từ năm 2007 đến nay, như vậy cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng và quản lý trực tiếp giáo viên căn cứ vào các quy định hiện hành để xác định trường hợp của ông có đủ tiêu chuẩn là giáo viên THPT dạy môn Hóa học so với yêu cầu hiện nay theo như ông hỏi.

Tuy nhiên, việc xem xét này cần dựa trên tinh thần phù hợp với trường hợp cụ thể của ông cũng như bảo đảm quyền lợi cho ông. Vì vậy, ông cần liên hệ trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn và trả lời.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giáo viên , THPT , nghiệp vụ sư phạm