(Chinhphu.vn) - Ông Kiều Quang Huy (Hà Nội) tốt nghiệp cao đẳng sư phạm thể dục, trúng tuyển viên chức ngành giáo dục do UBND huyện tổ chức năm 2007, ngạch giáo viên tiểu học, mã ngạch 15.114, hưởng lương bậc 1 (1,86). Hiện ông hưởng lương bậc 7 (3,06).

Năm 2015, ông Huy được điều động từ trường tiểu học về trường THCS và công tác cho đến nay nhưng vẫn hưởng lương và ngạch giáo viên tiểu học mặc dù đã hoàn thành bằng đại học từ khi bắt đầu vào ngành.

Ông Huy hỏi, trường hợp của ông có được thi nâng hạng, chuyển ngạch không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 31 Luật Viên chức thì viên chức làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó.

Do vậy, trường hợp của ông Kiều Quang Huy, nếu đang đảm nhiệm vị trí việc làm giảng dạy tại trường THCS mà vẫn xếp lương giáo viên tiểu học (mã số 15.114) là chưa phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Đề nghị ông Huy liên hệ với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức hoặc UBND TP. Hà Nội (cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức) để được giải quyết theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giáo viên , viên chức , vị trí việc làm