(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Hải (Bình Định) được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 năm 2008. Tháng 3/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngừng đào tạo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 và bậc 2, thay thế bằng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc trung cấp chuyên nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hải (Bình Định) được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 năm 2008. Tháng 3/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngừng đào tạo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 và bậc 2, thay thế bằng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc trung cấp chuyên nghiệp.

Bà Hải hỏi, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 trước đó có còn được công nhận hay không? Nếu được công nhận thì bà có thể nộp đơn xét tuyển giáo viên trung học cơ sở không? Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 được giảng dạy cấp 1 và cấp 2 đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 (cấp cho người hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 cho giáo viên dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1672/TH-DN ngày 28/8/1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hiện vẫn còn được công nhận nhưng không phải dành cho người muốn trở thành giáo viên tiểu học và giáo viên trung học cơ sở.

Vì vậy, nếu bà Nguyễn Thị Hải có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, tới đây bà nên đăng ký học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 5/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông (có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2021).

Chinhphu.vn

Từ khóa: chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm , giáo viên , trung học cơ sở