(Chinhphu.vn) – Đơn vị bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Hà Nội) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập, xây dựng bếp ăn tình thương có giá 300 triệu đồng từ Quỹ người nghèo do Sở Y tế cấp. Bà hỏi, đơn vị bà có được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

- Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công;

- Không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

- Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Đối với vấn đề của bà Nhung, trường hợp gói thầu xây lắp có giá trị thuộc hạn mức chỉ định thầu theo quy định nêu trên thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chỉ định thầu , dịch vụ tư vấn , dịch vụ phi tư vấn