(Chinhphu.vn) – Cơ quan của ông Phan Quốc Toản (Tuyên Quang) đang triển khai một số dự án khuyến nông, trong đó có nội dung mua sắm con giống, cây giống, hạt giống và các loại vật tư như thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, phân bón, hóa chất… giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

Sau khi nghiên cứu Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ông Toản đã tham mưu cho lãnh đạo cơ quan áp dụng mua sắm theo hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn. Ông Toản hỏi, việc mua sắm như vậy có đúng luật không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điều 54 và Khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy trình rút gọn bao gồm:

- Gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công;

- Không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

- Gói thầu có giá không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Theo đó, trường hợp các gói thầu nêu trong thư hỏi của ông Toản có giá gói thầu thuộc hạn mức chỉ định thầu theo quy định nêu trên thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chỉ định thầu , mua sắm hàng hóa , dự án , đấu thầu