(Chinhphu.vn) – Bà Là Văn Ngọc được tuyển dụng vào công chức xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La từ ngày 1/4/2016, là vùng đặc biệt khó khăn. Theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì cán bộ đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn đủ 5 năm mới được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ bản. 

Tuy nhiên hiện nay Nghị định 116/2010/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định 76/2019/NĐ-CP. Bà Ngọc hỏi, bà có được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La là xã khu vực III.

Điều 6 Nghị định số 76/2019/N-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đói với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (thay thế Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ) quy định:

“…1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Trường hợp có gia đình cùng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp:

a) Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở kilômét đi thực tế nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ô tô khách);

b) Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình.

3. Các khoản trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nơi tiếp nhận, bố trí công tác chi trả ngay khi đối tượng được hưởng nhận công tác và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang khi về công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp lần đầu 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: trợ cấp lần đầu , đặc biệt khó khăn , lương cơ sở