(Chinhphu.vn) - Gia đình bà Nguyễn Thị Hậu (Thái Nguyên) đang sinh sống trong khu vực khai thác của mỏ than Khánh Hòa. Nhà ở của gia đình bà cách lòng moong khoảng gần 100m và moong sâu khoảng 300m. Bà Hậu hỏi, khoảng cách này có an toàn không?

Hiện nay nhà bà bị sụt lún và rạn nứt nhiều nhưng mỏ than Khánh Hòa không di dời gia đình bà ra khỏi khu vực có nguy cơ sụt lún mất an toàn, như vậy có vi phạm quy định khai thác mỏ lộ thiên không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Khoảng cách tối thiểu bảo đảm an toàn từ công trình tới khu vực khai thác phải tuân theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên và phải ở ngoài vùng nguy hiểm của bán kính nổ mìn đã được xác định trong Thiết kế mỏ (Thông tư số 20/2009/TT-BCT ngày 7/7/2009 của Bộ Công Thương).

Vì vậy, để xem xét việc công trình nhà ở của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hậu có nằm trong bán kính an toàn mỏ hay không cần phải đối chiếu khoảng cách thực tế với khoảng cách an toàn được xác định trong Thiết kế mỏ đã phê duyệt.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Khoảng cách an toàn , khai thác mỏ , công trình