(Chinhphu.vn) – Trường hợp gói thầu sử dụng nguồn chi thường xuyên và có giá trên 100 triệu đồng thì không được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Trước đây, cơ quan của ông Vũ Tuấn Trung (cơ quan hành chính Nhà nước) đã thực hiện đấu thầu việc thuê máy chủ Internet theo quy định, giá thuê là 110 triệu đồng/năm. Nay đã hết thời hạn và thanh lý xong hợp đồng thuê.

Ông Trung hỏi, năm nay cơ quan ông vẫn có nhu cầu thuê máy chủ của chính công ty năm trước đã thuê, giá thuê vẫn không đổi là 110 triệu đồng/năm, thì có phải thực hiện các thủ tục đấu thầu hay không? Hay chỉ đơn giản là thực hiện ra quyết định chỉ định lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng để thực hiện ngay?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp của ông Trung, gói thầu thuê máy chủ Internet là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn.

Do đó, trường hợp gói thầu sử dụng nguồn chi thường xuyên và có giá trên 100 triệu đồng thì không được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại Khoản 2, Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ mà phải tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: chỉ định thầu , đấu thầu , mua sắm