(Chinhphu.vn) – Nếu công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, chủ đầu tư có thể lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật để trình thẩm định phê duyệt theo quy định, đồng thời đề nghị cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng.

Theo phản ánh của ông Trần Minh Hồng, người họ hàng của ông hiện ở tại một xã miền núi thuộc TP. Hà Nội muốn đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất thủ công mỹ nghệ quy mô nhỏ với diện tích khoảng 1.500m2 trên mảnh đất chính chủ, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng (Diện tích 9.875m2; mục đích sử dụng: 300m2 đất ở, 9.575m2 đất vườn; thời hạn sử dụng lâu dài).

Ông Hồng hỏi, trường hợp này khi xây dựng có phải xin giấy phép và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật không? Có bắt buộc phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất không?    

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật xây dựng, việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thủ công mỹ nghệ yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu kỹ thuật hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Nếu công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất), chủ đầu tư có thể lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật để trình thẩm định phê duyệt theo quy định, đồng thời đề nghị cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng.

Nếu khu vực đất dự án chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất thì chủ đầu tư phải chuyển mục đích sử dụng đất trước khi lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Giấy phép xây dựng , dự án , nhà máy