(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Hoàng Mạnh Hùng (Bà Rịa-Vũng Tàu), Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng cho giáo viên dạy thể dục được chi trả bằng tiền và bằng 1% mức lương tối thiểu vùng, nhưng các trường phổ thông công lập hiện chỉ chi trả bằng 1% mức lương cơ sở. Ông hỏi, việc chi trả như vậy là đúng hay sai?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Kể từ ngày 15/8/2013, mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 thay thế mức lương tối thiểu chung quy định tại các văn bản về chế độ tiền lương và các chế độ khác có liên quan đến tiền lương của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ.

Chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao được quy định tại Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung (không phải là tối thiểu vùng), nay là mức lương cơ sở và đang áp dụng mức 1,49 triệu đồng cho 1 tiết giảng thực hành.

Việc chi trả chế độ bồi dưỡng cho giáo viên dạy thể dục trong các trường phổ thông công lập như ông Hoàng Mạnh Hùng hỏi là đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chế độ , giáo viên , thể dục , tiết dạy