(Chinhphu.vn) – Ông Cao Đăng (Đắk Lắk) trúng tuyển viên chức ngày 16/6/2020, tập sự 12 tháng, hưởng 85% mức lương bậc 1. Ông Đăng hỏi, ông đóng BHXH theo hệ số 2,34 hay mức 85% của 2,34?

Mức đóng BHXH bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 89 Luật BHXH năm 2014, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Trường hợp của ông là viên chức, có thời gian tập sự 12 tháng, hưởng 85% mức lương bậc 1 của hệ số 2,34 thì mức đóng BHXH bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của ông là 85% x 2,34 là đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đóng BHXH , lương tháng , viên chức , tập sự