(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Huỳnh Minh Tâm (Long An) tổ chức lựa chọn nhà thầu một gói thầu xây lắp. E-HSMT quy định thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày, nhưng trong đơn dự thầu nhập trực tiếp trên mạng, nhà thầu nhập thời gian thực hiện hợp đồng là 30 tháng.

Trong đề xuất về kỹ thuật do nhà thầu scan nhập trên hệ thống mạng thì tiến độ thi công là 30 ngày và các nội dung khác trong E-HSDT của nhà thầu đều đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Ông Tâm hỏi, việc nhà thầu nhập thời gian thực hiện hợp đồng trên webform là 30 tháng (E-HSMT quy định thời gian thực hiện gói thầu là 30 ngày, đề xuất kỹ thuật của nhà thầu đính kèm trong E-HSDT cũng ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày) có được coi là lỗi sai sót không cơ bản và đơn vị ông tiếp tục xem xét, đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo đề xuất kỹ thuật của nhà thầu đính kèm trong E-HSDT hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định một trong các điều kiện đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật.

Theo đó, việc đánh giá E-HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: e-hsdt , sai sót không cơ bản , nhà thầu