(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Phước Bình tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm 2005 theo chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Nam Columbia và Hội Khuyến học, học tại TPHCM.

Khi thi đầu vào, ông Bình đã phải thi môn tiếng Anh với điểm yêu cầu đầu vào tiếng Anh tương đương TOEFL 450. Trong quá trình học, các học viên học và làm bài thi hết môn hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Hiện nay, do nhu cầu công việc, ông Bình đi hỏi thủ tục xác nhận văn bằng nhưng được yêu cầu phải có chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc TOEFL. Ông đã hoàn tất chương trình ngôn ngữ Anh của Đại học Kinh tế Long An (Văn bằng 2) năm 2018. Ông Bình hỏi, ông phải làm gì để được công nhận bằng thạc sĩ?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chương trình hợp tác đào tạo từ xa Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia qua sự tư vấn, hỗ trợ của Hội Khuyến học Việt Nam đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý phê duyệt.

Theo quy định, ứng viên phải xuất trình kèm theo tài liệu khẳng định về trình độ tiếng Anh đạt yêu cầu với một trong các loại chứng chỉ: TOEFL tối thiểu 530 hoặc IELTS 5.5 trở lên (tương đương với bậc 4 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

Như vậy, chương trình liên kết đào tạo nói trên không chấp nhận văn bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh.

Ngày 12/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mở rộng điều kiện công nhận văn bằng đối với người học liên kết đào tạo có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 trở lên cấp bởi đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Như vậy, để được công nhận văn bằng, đề nghị ông Nguyễn Phước Bình xuất trình tài liệu minh chứng trình độ tiếng Anh đạt yêu cầu theo quy định trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thạc sĩ , chứng chỉ , ngoại ngữ , liên kết đào tạo