(Chinhphu.vn) – Bà Trần Thị Hiền (Hải Phòng) mở một tài khoản ngân hàng cách đây 12 năm. Tuy nhiên, sau khi mở tài khoản được 1 năm thì bà không sử dụng nữa.

Vừa qua, bà đến ngân hàng nơi mở tài khoản trên nhưng ở địa phương khác để mở tài khoản mới thì nhân viên giao dịch cho biết, bà đã có tài khoản và hiện có số nợ gần 2 triệu đồng.

Theo giải thích của nhân viên ngân hàng, tuy bà không sử dụng tài khoản nữa nhưng ngân hàng vẫn trừ các loại chi phí do bà không đóng tài khoản.

Bà Hiền hỏi, trường hợp này bà sẽ phải làm gì? Nếu bà không đóng tài khoản cũ thì có bị ghi nhận nợ xấu không? Tài khoản ngân hàng nếu không có biến động, không sử dụng trong bao lâu thì sẽ bị khoá?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Điều 18 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định về việc đóng tài khoản thanh toán như sau:

“Điều 18. Đóng tài khoản thanh toán

1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện đóng tài khoản thanh toán của khách hàng trong các trường hợp sau:

a) Có văn bản yêu cầu đóng tài khoản thanh toán của chủ tài khoản và chủ tài khoản đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản thanh toán…

2. Thời hạn đối với việc đóng tài khoản thanh toán do không duy trì đủ số dư tối thiểu và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài; thời hạn thông báo cho chủ tài khoản trước khi đóng tài khoản thanh toán và các vấn đề cụ thể khác liên quan đến việc đóng tài khoản thanh toán trong trường hợp này do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định và thông báo công khai cho khách hàng”.

Căn cứ các quy định trên, việc hướng dẫn khách hàng thực hiện các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến tài khoản thanh toán và xử lý những tài khoản không phát sinh giao dịch trong khoảng thời gian dài do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định và phải thông báo công khai cho khách hàng biết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tài khoản , ngân hàng , thanh toán , số dư