(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Ngô Thanh Linh (Quảng Nam) mua một mảnh đất, trong sổ đỏ ghi là đất ở tại đô thị. Hiện công ty xây dựng biệt thự cho thuê. Phòng Tài nguyên và Môi trường yêu cầu công ty chuyển mục đích sử dụng sang đất kinh doanh thì mới được cấp phép xây dựng.

Ông Linh hỏi như vậy có đúng không? Sau này ông muốn chuyển thành đất ở lại như cũ thì có tốn phí không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật đất đai thì người sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp không sử dụng đất vào mục đích đất ở mà xây dựng khách sạn cho thuê thì phải chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Việc cấp phép xây dựng công trình thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Sổ đỏ , xây dựng , sử dụng đất , Giấy chứng nhận