(Chinhphu.vn) – Việc phân cấp công trình được quy định tại Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Ông Nguyễn Trung Hiệu (Hải Dương) đã tham khảo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, thì công trình nhà làm việc 5 tầng của huyện ủy nếu căn cứ quy mô công suất hoặc tầm quan trọng là công trình cấp II, nếu căn cứ quy mô kết cấu là công trình cấp III.

Công ty của ông Hiệu đang lập dự án trang trí nội thất: Trần thạch cao, dán giấy tường, ốp gỗ tường và thảm sàn... của 1 số phòng làm việc thuộc nhà làm việc 5 tầng Huyện ủy.

Để công ty lập hồ sơ trình đúng cấp có thẩm quyền, ông Hiệu hỏi, dự án nêu trên thuộc cấp nào theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Phân cấp công trình được quy định tại Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo Bảng 1.1.7, Phụ lục 1 Thông tư số 03/2016/TT-BXD thì công trình trụ sở làm việc của Huyện ủy được xác định là công trình cấp II.

Về phân loại dự án, phân loại dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Cấp công trình , trụ sở , dự án , đầu tư xây dựng