(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, bà Hoàng Thị Vui (TP. Hà Nội) đề nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc và hướng dẫn về việc ký hợp đồng trong trường hợp ủy quyền cho chi nhánh công ty thực hiện gói thầu.

Công ty nơi bà Vui công tác có gần 30 chi nhánh của công ty trên địa bàn cả nước. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh đúng với ngành, nghề kinh doanh của công ty. Trong quá trình tham dự đấu thầu, công ty mua hồ sơ và tham dự thầu.

Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, Công ty ủy quyền (có văn bản ủy quyền) cho chi nhánh công ty gần địa bàn nơi trúng thầu thực hiện: ký hợp đồng, cung cấp hàng hóa, xuất hóa đơn bán hàng, tổ chức giao hàng thu tiền và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Việc thực hiện trên được căn cứ theo Khoản 1, Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định“Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp” và Khoản 1, Điều 65 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13: “Sau khi lựa chọn được nhà thầu, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung và nhà thầu được lựa chọn phải tiến hành ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu. Đối với nhà thầu liên danh, tất cả thành viên tham gia liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng. Hợp đồng ký kết giữa các bên phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Tuy nhiên, hiện nay tại Kho bạc một số đơn vị không chấp nhận thanh toán hợp đồng do chi nhánh ký và yêu cầu văn bản hợp đồng mua bán trong trường hợp chi nhánh công ty thực hiện phải có chữ ký của 3 bên, bao gồm bên mua, công ty và chi nhánh của Công ty.

Bà Vui hỏi, việc yêu cầu của Kho bạc như trên có đúng không? Trường hợp ủy quyền cho chi nhánh công ty thực hiện các công việc sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu thì thủ tục cần những gì?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời như sau:

Mẫu số 02 Chương IV thuộc các Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn về việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu thực hiện một hoặc một số nội dung công việc trong quá trình tham dự thầu. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền.

Theo đó, đối với trường hợp của bà Vui, nếu công ty trúng thầu thì người đại diện theo pháp luật của công ty có thể ủy quyền cho giám đốc chi nhánh thay mình ký hợp đồng (có thể sử dụng dấu của chi nhánh) và giao cho chi nhánh thực hiện các phần việc của gói thầu như là phân công trong nội bộ công ty. Trong trường hợp này, chủ thể của hợp đồng vẫn là công ty và công ty chịu trách nhiệm đối với chủ đầu tư, bên mời thầu về toàn bộ việc thực hiện hợp đồng của mình.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , ủy quyền