(Chinhphu.vn) – Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIII, cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị xem xét giảm bớt các thủ tục về hưởng thừa kế tài sản vì hiện nay các thủ tục này quá rườm rà, gây khó khăn cho người dân.

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời cử tri tỉnh Tiền Giang như sau:

Các quy định về thừa kế được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2005 và không quy định bắt buộc phải công chứng. Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu về công chứng các việc liên quan đến thừa kế của công dân, Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn có quy định về trình tự thủ tục công chứng các việc liên quan đến thừa kế để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của công dân, bao gồm các thủ tục: Công chứng di chúc; Công chứng văn bản từ chối nhận di sản; Công chứng văn bản khai nhận di sản; Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản.

Khi thực hiện các thủ tục trên, người yêu cầu công chứng cần xuất trình một số giấy tờ để đảm bảo tính xác thực về nhân thân và đối với tài sản được đề cập trong các văn bản có liên quan, do vậy vô hình chung đã làm tăng các thủ tục trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thừa kế.

Bộ Tư pháp ghi nhận ý kiến cử tri. Để thuận lợi hơn cho công dân khi có yêu cầu công chứng các việc liên quan đến thừa kế, Bộ Tư pháp với tư cách là cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiến hành rà soát, đánh giá lại các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thừa kế trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi), dự án Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật Công chứng (sửa đổi) để giảm bớt các thủ tục rườm rà, gây khó khăn cho người dân.

Bên cạnh đó, hiện nay, các Bộ, ngành, địa phương đang triển khai Đề án Tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020. Việc triển khai Đề án sẽ góp phần giảm bớt giấy tờ mà công dân phải xuất trình khi làm thủ tục liên quan, trong đó có các thủ tục liên quan đến thừa kế của công dân.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thừa kế , công chứng