(Chinhphu.vn) - Bà Ngô Thị Lệ Quyên (Quảng Ninh) là nhân viên thư viện trường học trong biên chế, có Bằng Trung cấp Sư phạm Tiểu học. Trường của bà không thiếu chỉ tiêu biên chế giáo viên nhưng các trường khác trong huyện thiếu. Vậy, bà Quyên có được xét thay đổi chức danh nghề nghiệp từ nhân viên sang giáo viên không? Nếu có thì thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trả lời  bà Quyên như sau:

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đang triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, trên cơ sở đó thực hiện thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức phù hợp với vị trí việc làm, tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương.

Do vậy, nếu địa phương nơi bà đang công tác sắp xếp bố trí, điều chuyển nhân viên sang giáo viên giữa các trường thì UBND cấp huyện sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định. Bà có thể liên hệ với phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện (nơi bà đang công tác) để biết thêm chi tiết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: chỉ tiêu , biên chế , giáo viên , viên chức , vị trí việc làm