(Chinhphu.vn) - Ông Đàm Vĩnh Hoàng (tỉnh Bắc Kạn) tham gia nghĩa vụ quân sự từ tháng 2/1998 đến hết tháng 1/2001 được xuất ngũ. Trước khi tham gia nghĩa vụ quân sự ông Hoàng chưa tham gia đóng BHXH, hiện ông đang đóng BHXH bắt buộc.

Đi nghĩa vụ quân sự có được tính là thời gian tham gia BHXH?

Ông Hoàng hỏi, 3 năm tham gia nghĩa vụ quân sự ông có được tính là thời gian tham gia BHXH không? Nếu được thì ông phải làm các thủ tục gì? Liên hệ cơ quan nào để được cộng nối thời gian công tác?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo nội dung câu hỏi, trường hợp của ông tham gia nghĩa vụ quân sự từ tháng 2/1998 đến tháng 1/2001 được xuất ngũ thuộc diện hưởng sinh hoạt phí là đối tượng áp dụng 2 chế độ BHXH (trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tử tuất), bản thân không phải đóng BHXH theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Điều lệ BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45-CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ.

Vì vậy, thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự nói trên của ông không được cộng nối với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH.

Chinhphu.vn

Từ khóa: cộng nối , quận sự , BHXH