(Chinhphu.vn) – Thời gian thực hiện gói thầu được ghi cụ thể trong hợp đồng xây dựng; trường hợp không có ghi thì thời gian thực hiện gói thầu bao gồm cả thời gian nghiệm thu công trình.

Ông Bùi Xuân Đức (Quảng Ninh) đang làm nghiệm thu thanh quyết toán hợp đồng, ông đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số vướng mắc sau:

Hợp đồng ghi thời gian thực hiện gói thầu là 270 ngày. Vậy 270 ngày ở đây chỉ tính là ngày thi công công trình, còn thời gian nghiệm thu và thanh quyết toán tính riêng hay 270 ngày bao gồm cả thời gian thi công công trình và nghiệm thu thanh quyết toán công trình?

Hợp đồng hết hạn thi công là ngày 5/2/2018. Ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng và bảng khối lượng nghiệm thu là ngày 2/2/2018, nhưng ngày làm giá trị quyết toán hợp đồng và thanh lý hợp đồng là ngày 1/10/2018. Như vậy có bị cho là chậm hợp đồng hay không và nếu hóa đơn xuất ngày 1/10/2018 có bị phạt thuế hay không?

Trong thiết kế không có phần việc trát tường nhưng trong dự toán và hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư lập lại có và hồ sơ dự thầu của nhà thầu thi công cũng có theo hồ sơ mời thầu. Như vậy có sai so với quy định hay không? Nếu đã sai thì có sửa được không? Cách xử lý như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Thời gian thực hiện gói thầu được ghi cụ thể trong hợp đồng xây dựng; trường hợp không có ghi thì thời gian thực hiện gói thầu bao gồm cả thời gian nghiệm thu công trình.

Việc chậm hợp đồng hay không phụ thuộc vào thỏa thuận hợp đồng đã ký kết. Việc có bị phạt thuế hay không thì căn cứ vào các quy định pháp luật thuế để thực hiện.

Công tác trát tường được thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng đã ký kết; trường hợp hồ sơ thiết kế chưa rõ thì đề nghị nhà thầu tư vấn thiết kế làm rõ chi tiết thiết kế.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hợp đồng , gói thầu , thời gian thực hiện , thi công , quyết toán