(Chinhphu.vn) – Tháng 6/2015, Công ty của bà Lê Thị Dung (tỉnh Bình Dương) báo tăng lao động. Khi làm tờ khai tham gia BHXH cho người lao động, bà Dung chỉ ghi lao động sinh năm 1967. Tuy nhiên, khi nhận sổ BHXH và thẻ BHYT thì lại thấy ghi ngày sinh là 1/1/1967.

Bà Dung đã đề nghị cơ quan BHXH điều chỉnh thông tin người lao động thì được yêu cầu cung cấp giấy khai sinh, nhưng lao động này không còn giấy khai sinh.

Cơ quan BHXH hướng dẫn, người lao động về địa phương làm lại giấy khai sinh, bắt buộc có ngày, tháng, năm sinh mới điều chỉnh được.

Bà Dung hỏi, cơ quan BHXH yêu cầu như vậy có đúng không? Nếu đúng thì những trường hợp công ty của bà mới báo tăng lao động năm 2015 cũng chỉ có năm sinh trên sổ BHXH, BHYT thì có cần yêu cầu người lao động cung cấp lại giấy khai sinh để điều chỉnh không? Trường hợp trên giấy khai sinh cũng chỉ ghi năm sinh thì làm thế nào?

BHXH Việt Nam trả lời bà Dung như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì “Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy Khai sinh của người đó”.

Trong trường hợp người lao động không có Giấy khai sinh hoặc có Giấy khai sinh nhưng không ghi ngày, tháng sinh thì cơ quan quản lý hồ sơ cần hướng dẫn người lao động thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh hoặc bổ sung ngày, tháng sinh trong Giấy khai sinh theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 2/6/2008 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP.

Đề nghị bà Dung liên hệ với cơ quan có thẩm quyền bổ sung ngày, tháng sinh trong Giấy khai sinh theo quy định để cơ quan BHXH có căn cứ thực hiện. Trường hợp không có yêu cầu bổ sung ngày, tháng sinh thì đề nghị bà Dung đến cơ quan BHXH để được hướng dẫn và điều chỉnh ngày, tháng sinh trên sổ BHXH, thẻ BHYT theo Giấy khai sinh.

Chinhphu.vn


Từ khóa: BHXH , BHYT , tham gia BHXH , báo tăng lao động , đăng ký khai sinh