(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Nguyễn Thế Huynh (TPHCM) có 51% vốn Nhà nước, muốn thuê dịch vụ tư vấn quản trị cho nội bộ công ty, ước chừng dưới 1 tỷ đồng.

Theo phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2013, ông Huynh thấy hoạt động tư vấn quản trị nội bộ công ty không thuộc dịch vụ tư vấn/phi tư vấn nhằm phục vụ dự án đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, tại Khoản 11 Điều 4 quy định về dự án đầu tư phát triển có liệt kê các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển khác... Ông Huynh hỏi, từ “khác” ở đây có bao gồm hoạt động tư vấn quản trị nội bộ công ty không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 11 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định dự án đầu tư phát triển bao gồm: Chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới; dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng; dự án mua sắm tài sản, kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; dự án sửa chữa, nâng cấp tài sản, thiết bị; dự án, đề án quy hoạch; dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, điều tra cơ bản; các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển khác.

Theo đó, nếu hoạt động tư vấn quản trị nội bộ không hình thành dự án đầu tư phát triển theo quy định nêu trên thì cần căn cứ vào Điểm c Khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu để xem xét dự án có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không.

Chinhphu.vn

Từ khóa: tư vấn , quản trị nội bộ , đấu thầu