(Chinhphu.vn) - Bà Ngô Thị Kim Ngân (xuongrongbien83@...) tốt nghiệp đại học sư phạm và đã thi tuyển viên chức năm 2007. Hiện bà là giáo viên tiểu học. Kể từ khi được tuyển dụng, bà hưởng lương viên chức loại B mã ngạch 15.114.

Ảnh minh họa

Bà Ngân hỏi, bà có được chuyển sang viên chức loại A1 mã 15a.203 không? Nếu được, bà phải có điều kiện gì?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Ngân hỏi như sau:

Theo Điều 9 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức (bao gồm giáo viên tiểu học) từ hạng IV lên hạng III (trước đây gọi là chuyển loại từ viên chức loại B lên viên chức loại A0 hoặc A1) được thực hiện căn cứ vào số lượng vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và nhu cầu của đơn vị sự nghiệp.

Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 3 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

- Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực.

- Trình độ đào tạo đúng chuyên ngành quy định.

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp (Hiệu trưởng) chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn của viên chức được dự xét thăng hạng (chuyển loại).

Hồ sơ dự xét thăng hạng

Căn cứ Điều 10 Thông tư 12/2012/TT-BNV, hồ sơ dự xét thăng hạng (chuyển loại viên chức) của cá nhân gồm:

- Đơn đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

- Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này, có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức;

- Bản nhận xét, đánh giá có xác nhận của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp (Hiệu trưởng);

- Bản sao văn bằng chuyên môn, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực);

- Bản sao Quyết định nâng bậc lương gần nhất.

Quy trình thực hiện

Đối với Trường Tiểu học công lập, Hiệu trưởng tiến hành triển khai, họp xét, lập danh sách theo thứ tự từ ngạch thấp đến cao, kiểm tra hồ sơ cá nhân sắp xếp theo thứ tự danh sách gửi về Phòng Giáo dục đào tạo (cơ quan chuyên môn quản lý bậc tiểu học theo phân cấp), hồ sơ gồm:

- Biên bản, tờ trình họp xét;

- Danh sách viên chức đề nghị xét thăng hạng (chuyển loại viên chức);

- Hồ sơ cá nhân viên chức đề nghị xét thăng hạng (chuyển loại viên chức);

- Quyết định nâng lương gần nhất của viên chức đề nghị xét thăng hạng.

Trường hợp bà Ngô Thị Kim Ngân sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, năm 2007 bà được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học theo chỉ tiêu biên chế giáo viên tiểu học trình độ trung cấp, mã ngạch 15.114, hưởng lương viên chức loại B từ đó đến nay.

Căn cứ quy định nêu trên, nếu hiện nay bà Ngân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng hạng (chuyển loại) viên chức, thì bà có thể làm đơn kèm hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp để được cơ quan quản lý viên chức xét thăng hạng, xếp lương theo ngạch giáo viên tiểu học cao cấp (trình độ đào tạo Đại học), mã ngạch 15a.203.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Viên chức , chuyển loại viên chức