(Chinhphu.vn) - Ông Đinh Quang Khánh (dinhkhanh73@...), giáo viên trường Tiểu học Suối Tọ, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, phản ánh về việc chậm chi trả chế độ phụ cấp thu hút cho các giáo viên của trường theo quy định tại Nghị định 19/2013/NĐ-CP.

Xã Suối Tọ là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên ông Khánh đã hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ từ năm 2006 đến năm 2010. Từ năm 2011, ông Khánh chuyển sang hưởng chế độ ưu đãi đối với người công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Ngày 15/4/2013, khi Chính phủ ban hành Nghị định 19/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP thì địa phương đã ngừng chi trả chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Tuy nhiên đến nay, ông Khánh và các giáo viên trong trường cũng chưa được hưởng chế độ ưu đãi theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP.

Về vấn đề này, UBND tỉnh Sơn La trả lời như sau:

Theo Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên về việc thực hiện chi trả chế độ phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP thì phản ánh của ông Đinh Quang Khánh là đúng sự thật.

Ngày 24/10/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên đã ban hành công văn về việc yêu cầu rà soát đối tượng hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP gửi các đơn vị giáo dục trên địa bàn.

Hiện nay, các đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đang tiến hành rà soát, lập danh sách cán bộ quản lý, giáo viên được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP gửi về Phòng tổng hợp, tham mưu trình UBND huyện phê duyệt các đối tượng được hưởng chế độ theo quy định và sẽ tiến hành chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng chính sách theo đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: phụ cấp thu hút , đặc biệt khó khăn , giáo viên , ưu đãi , chế độ , Nghị định 116/2010/NĐ-CP , Nghị định 61/2006/NĐ-CP , Nghị định 19/2013/NĐ-CP