(Chinhphu.vn) - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất nhưng có đề nghị thanh toán nợ trước hạn thì số tiền hỗ trợ do thanh toán nợ trước hạn (2%/năm) được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp trước khi nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước

Theo phản ánh của ông Nguyễn Đức Trọng (Bình Dương), tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, những hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất mà nộp trước thời hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất là 2%/năm (tối đa sẽ được giảm trừ là 10%).

Gia đình ông Trọng thanh toán nợ trước thời hạn là 5 năm nhưng không được hỗ trợ giảm trừ, ông đã hỏi ý kiến của Chi cục Thuế thị xã Thuận An về vấn đề hỗ trợ giảm trừ, tuy nhiên cơ quan Thuế không chấp nhận. Ông Trọng hỏi, cách tính hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất như thế nào? Gia đình ông đã đóng tiền thì có được hoàn thuế không?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Tại khoản 1, Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất như sau:

“... Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn”.

Căn cứ quy định nêu trên, hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất nhưng có đề nghị thanh toán nợ trước hạn thì số tiền hỗ trợ do thanh toán nợ trước hạn (2%/năm) được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp trước khi nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước.

Trường hợp gia đình ông Nguyễn Đức Trọng được ghi nợ tiền sử dụng đất và đã đến Chi cục Thuế thị xã Thuận An để lập thủ tục thanh toán nợ trước hạn nhưng chưa được giảm trừ số tiền hỗ trợ và đã nộp đủ số tiền sử dụng đất được ghi nợ trên giấy chứng nhận vào Ngân sách Nhà nước thì đề nghị gia đình ông liên hệ với Chi cục Thuế thị xã Thuận An để xác định lại số tiền hỗ trợ được giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp; đồng thời hướng dẫn lập thủ tục hoàn trả số tiền sử dụng đất nộp thừa.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất , ghi nợ , tiền sử dụng đất , thanh toán , Nghị định 45/2014/NĐ-CP , trước thời hạn , hoàn thuế