(Chinhphu.vn) – Trước đây ông Vì Văn Ngọc (Sơn La) làm việc tại Trạm Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, mã ngạch 13.095 (không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề). Năm 2018, Trạm sáp nhập về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

Năm 2019, ông Ngọc được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III, mã ngạch V.03.03.08. Ông Ngọc hỏi, tại vị trí việc làm này ông có được hưởng chính sách ưu đãi nghề theo ngạch mới không?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Theo Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều và Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC ngày 25/8/2006 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg thì công chức, viên chức ngành bảo vệ thực vật được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề.

Tuy nhiên, chỉ những công chức, viên chức ngành bảo vệ thực vật đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 1 Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg và Mục I.1 Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC thì mới được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Phụ cấp , viên chức , bảo vệ thực vật