(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thị Nhài (nhaipt1287@...) có bằng thạc sĩ ngành sư phạm, đã tham gia dạy học tại một trường THPT dân lập và có đóng BHXH bắt buộc từ tháng 9/2012 đến nay. Bà Nhài hỏi, nếu bà được tuyển dụng vào viên chức, thì thời gian bà đã làm việc và đóng BHXH có được hưởng quyền lợi gì không?

Ảnh minh hoạ

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời bà Nhài như sau:

Khoản 1 Điều 27 Luật Viên chức quy định, người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Theo Khoản 1, Điều 22 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau: Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên; Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (Điều 10, Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ).

Thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Trường hợp bà Phạm Thị Nhài, nếu được tuyển dụng vào đúng vị trí giáo viên THPT (mã ngạch 15.113) thì bà sẽ được xếp lương vào thang lương ngạch viên chức loại A1, Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp (bảng số 3), ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Do bà có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành sư phạm sẽ được xem xét xếp vào bậc 2 của ngạch được tuyển dụng.

Căn cứ Điều 91, Điều 92, Điều 102 Luật BHXH; Điều 13 Luật BHYT, mức đóng BHXH hàng tháng đối với người sử dụng lao động và người lao động được tính theo mức tiền lương, tiền công ghi trong Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc; tỷ lệ đóng của người lao động từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2013 như sau: BHXH 7%/tháng, BHYT 1,5%/tháng, BHTN 1%. Tổng số là 9,5%/tháng.

Theo bà Nhài phản ánh, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN của bà tại nơi làm việc cũ (trường THPT dân lập) là 239.000 đồng/tháng là tương đương với mức đóng của người có mức lương bậc 1 của ngạch giáo viên THPT hệ số 2,34. Thời gian đóng BHXH từ tháng 9/2012 đến thời điểm này đã trên 12 tháng.

Cơ quan tuyển dụng viên chức sẽ đối chiếu thông tin ghi trên sổ BHXH của bà tại trường THPT dân lập (đơn vị cũ), mà có thể hiện việc bà đã đóng BHXH từ 12 tháng trở lên, trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc đã làm giáo viên THPT, phù hợp với yêu cầu của vị trí được tuyển dụng là giáo viên THPT (trường công lập) thì, bà Nhài được xem xét miễn chế độ tập sự và hưởng lương bậc 2 hệ số 2,67 tương ứng với trình độ đào tạo thạc sĩ đúng chuyên ngành sư phạm của bà.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: xếp lương , thạc sĩ