• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Hướng dẫn chi tập huấn Chương trình Phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Hoàng Anh đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn việc triển khai thực hiện nguồn kinh phí được giao Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 2025.

15/12/2022 06:02

Theo phản ánh của ông Đặng Hoàng Anh, Điểm a Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 15/2022/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 quy định nội dung chi, mức chi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC.

Theo đó, tại Điểm c Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn chi hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại, thuê chỗ nghỉ do cơ quan, đơn vị cử cán bộ công chức, viên chức đi thực hiện.

Tuy nhiên, tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 15/2022/TT-BTC lại quy định: "Nguồn kinh phí bố trí trong dự toán thực hiện Chương trình của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực (bao gồm cả chi hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại, tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên, cán bộ, công chức, viên chức, người không có trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố được cử đi học;…".

Theo ông Hoàng Anh hiểu, các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước (cán bộ, công chức, viên chức…) đều được cơ quan tổ chức tập huấn chi trả chi hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại, thuê chỗ nghỉ trong thời gian đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng. Ông Hoàng Anh hỏi, ông hiểu quy định như vậy là đúng hay sai?

Hướng dẫn chi tập huấn Chương trình Phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số và miền núi - Ảnh 1.

Nguồn kinh phí hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức được cử đi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực được bố trí trong dự toán thực hiện Chương trình của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo.

 Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I; từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình); ngày 4/3/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 15/2022/TT-BTC, trong đó:

Điểm a Khoản 1 Điều 4 quy định: "Nội dung chi, mức chi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực (bao gồm cả đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn; người không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp) thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức".

Theo Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn:

- Đối với chi tổ chức đào tạo cán bộ công chức, viên chức trong nước và chi tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trong nước:

Điểm c Khoản 1 Điều 4 và Khoản 1 Điều 5 quy định chi đào tạo cán bộ công chức, viên chức trong nước có nội dung chi: Hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập; chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ. Mức chi căn cứ khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của mình để hỗ trợ cho các bộ công chức được cử đi đào tạo đảm bảo nguyên tắc không vượt quá mức chi hiện hành của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Điểm c Khoản 3 Điều 4 và Điểm h Khoản 2 Điều 5 quy định chi tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức có nội dung chi: Hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung; hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập; thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong những ngày đi học tập trung. Kinh phí hỗ trợ được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của cơ quan, đơn vị cử cán bộ công chức, viên chức đi bồi dưỡng. Mức chi căn cứ khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của mình để hỗ trợ cho các bộ công chức được cử đi đào tạo đảm bảo nguyên tắc không vượt quá mức chi hiện hành của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

- Đối với chi tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ:

Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 36/2018/TT-BTC quy định: "Chi tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sử dụng nguồn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức thực hiện theo nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị".

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 40/2017/TT-BTC, trường hợp đại biểu thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp tham dự hội nghị mà cơ quan chủ trì tổ chức hội nghị có tổ chức ăn tập trung thì được chi bù thêm phần chênh lệch giữa mức chi thực tế với mức đã thu tiền ăn từ tiền phụ cấp lưu trú của các địa biểu thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp (trường hợp phải tổ chức ăn tập trung, mức khoán tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số 40/2017/TT-BTC không đủ chi phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị căn cứ tính chất từng cuộc họp và trong phạm vi nguồn ngân sách được giao quyết định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu này cao hơn mức khoán bằng tiền nhưng tối đa không vượt quá 130% mức khoán bằng tiền nêu trên; đồng thời thực hiện thu tiền ăn từ tiền phụ cấp lưu trú của đại biểu thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp theo mức tối đa bằng mức phụ cấp lưu trú quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị chủ trì hội nghị).

Như vậy, theo quy định nêu trên, đối với cán bộ công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước được hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; đối với cán bộ công chức, viên chức được cử đi tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, cơ quan, đơn vị chủ trì hội nghị có tổ chức ăn tập trung sẽ thực hiện thu tiền ăn từ tiền phụ cấp lưu trú của cán bộ công chức, viên chức theo mức tối đa bằng mức phụ cấp lưu trú quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị chủ trì hội nghị.

Trường hợp mức chi thực tế do tổ chức ăn tập trung cao hơn mức khoán bằng tiền quy định tại Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 40/2017/TT-BTC thì được chi bù chênh lệch giữa mức chi thực tế nhưng tối đa không vượt quá 130% mức khoán bằng tiền theo quy định.

Điểm b Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 15/2022/TT-BTC quy định: "Nguồn kinh phí bố trí trong dự toán thực hiện Chương trình của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực (bao gồm cả chi hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại, tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên, cán bộ, công chức, viên chức, người không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố được cử đi học; chi phí phát sinh khi tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng dưới hình thức đào tạo từ xa và các khoản chi khác có liên quan)."

Theo quy định nêu trên, nguồn kinh phí hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức được cử đi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực được bố trí trong dự toán thực hiện Chương trình của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực (bao gồm cả chi hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại, tiền thuê chỗ nghỉ).

Mai Chi