• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Nhiều chính sách hỗ trợ hộ gia đình tham gia BHYT

(Chinhphu.vn) – Cử tri TP. Hải Phòng đề nghị Bộ Tài chính sớm tham mưu cho Chính phủ có cơ chế, chính sách để hỗ trợ một phần mức đóng BHYT đối với hộ gia đình tham gia BHYT, nhất là khu vực nông thôn, đồng thời nâng tỷ lệ % mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình...

01/10/2019 07:02

Nhiều chính sách hỗ trợ hộ gia đình tham gia BHYT

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời cử tri TP. Hải Phòng như sau:

Căn cứ Luật BHYT và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, đã có nhiều chính sách hỗ trợ đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, nhất là khu vực nông thôn, vùng khó khăn, cụ thể:

- Các đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp:

Đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều (trừ đối tượng là người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về BHYT quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và các quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn) được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT.

Đối tượng là người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT.

Ngoài ra, căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng nêu trên cao hơn mức hỗ trợ do Chính phủ quy định.

- Các đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình còn lại (ngoài các đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp nêu trên) được hỗ trợ thông qua việc giảm mức đóng BHYT, cụ thể: Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHYT

Hiện nay, việc quy định tỷ lệ % mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình... được quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 9 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể:

Chi phí thu BHXH tự nguyện, thu BHYT của người tham gia theo hộ gia đình, của học sinh, sinh viên (gồm: Chi đào tạo, tập huấn, thù lao cho đại lý thu). Mức chi bằng 7% so tiền đóng của người tham gia, trừ số thu do ngân sách Nhà nước, tổ chức, cá nhân hỗ trợ. Mức chi cụ thể đối với từng nhóm đối tượng tham gia và của từng tỉnh, thành phố do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; trong đó, mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu bằng 75% mức chi do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định.

Thực hiện quy định tại Khoản 1, Điều 11 Luật BHXH (sửa đổi) và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019 kèm theo Văn bản số 430/VPCP-TH ngày 20/2/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 92/TTr-BTC ngày 28/6/2019 trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó sửa đổi theo hướng tăng mức chi phí thu và tập trung tăng mức chi thù lao đại lý thu đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, nâng mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH tự nguyện để đại lý thu thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng nhân viên đại lý, tổ chức hội nghị khách hàng... nhằm mục tiêu tăng tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện.

Mức chi thù lao cho đại lý thu cụ thể đối với từng nhóm đối tượng tham gia (đối tượng tham gia lần đầu, đối tượng tiếp tục tham gia) và của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Đối với mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHYT, giữ nguyên tỷ lệ 7% đã được quy định tại Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ do tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt chỉ tiêu đề ra, mức tỷ lệ này bảo đảm đủ chi phí để tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình.

Chinhphu.vn