• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Quản lý chi phí của Quỹ Hỗ trợ nông dân như thế nào?

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 37/2023/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, theo đó hướng dẫn cụ thể về quản lý chi phí của Quỹ.

16/05/2024 16:18
Quản lý chi phí của Quỹ Hỗ trợ nông dân như thế nào?- Ảnh 1.

Theo dự thảo, chi phí được ghi nhận vào chi phí hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí, có đủ hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật. Việc xác định và hạch toán chi phí được thực hiện phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan.

Nguyên tắc quản lý chi phí như sau: Quỹ Hỗ trợ nông dân xây dựng và trình Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó có định mức chi phù hợp cho từng giai đoạn đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;

Đối với các khoản chi không đúng chế độ, các khoản chi vượt định mức tại quy chế chi tiêu nội bộ, Quỹ phải xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án bồi hoàn theo quy định của pháp luật;

Đối với các khoản chi đã được Hội Nông dân các cấp chi trả thì không được ghi nhận vào chi phí hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp.

Việc xác định chi phí của Quỹ cho mục đích tính thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Chi phí của Quỹ

Chi phí của Quỹ là các khoản phải chi phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động của Quỹ, bao gồm:

Chi phí hoạt động nghiệp vụ: a) Chi hoạt động cho vay; b) Chi phí liên quan đến dịch vụ ủy thác; c) Chi trích lập dự phòng rủi ro cho vay theo quy định; d) Chi chênh lệch tỷ giá (nếu có); đ) Chi mua bảo hiểm rủi ro và các loại bảo hiểm nghiệp vụ khác theo quy định; e) Chi để thu hồi các khoản nợ đã sử dụng dự phòng, thu hồi nợ xấu; g) Các khoản chi khác từ hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

Chi hoạt động bộ máy gồm: Chi cho cán bộ, người lao động: Chi tiền lương, phụ cấp lương cho người lao động và người quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân theo hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về cơ chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động, người quản lý của Quỹ hỗ trợ nông dân; Chi phụ cấp cho các chức danh kiêm nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 37/2023/NĐ-CP. Mức chi cụ thể được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Chi các khoản đóng góp theo lương gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn con người, kinh phí công đoàn; chi ăn ca; chi bảo hộ lao động đối với những đối tượng cần trang bị bảo hộ lao động trong khi làm việc; chi trang phục giao dịch; chi cho lao động nữ; và các khoản chi khác cho người lao động áp dụng theo quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Chi cho hoạt động quản lý và công vụ gồm: Chi hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo cán bộ Quỹ Hỗ trợ nông dân, chi công tác phí cho cán bộ, viên chức và người lao động của Quỹ Hỗ trợ nông dân đi công tác trong và ngoài nước theo quy định của Nhà nước đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chi đầu tư, mua sắm tài sản gồm: Chi khấu hao tài sản cố định; chi thuê tài sản cố định; chi bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tài sản; chi mua sắm công cụ, dụng cụ; chi bảo hiểm tài sản, chi kiểm định phương tiện theo quy định.

Chi nộp thuế, các khoản phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Các khoản chi phí khác gồm: Chi trích lập dự phòng tổn thất tài sản (không bao gồm tài sản là các khoản cho vay) và các khoản dự phòng khác áp dụng theo quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Chi phí xử lý tổn thất tài sản sau khi đã bù đắp bằng các nguồn vốn khác theo quy định.

Định mức chi phí quy định nêu trên (trừ các khoản chi tiền lương, tiền công cho người quản lý, người lao động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, chi hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo cán bộ Quỹ Hỗ trợ nông dân, chi công tác phí cho cán bộ, viên chức và người lao động của Quỹ Hỗ trợ nông dân đi công tác trong và ngoài nước), Quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trường hợp pháp luật chưa có quy định hoặc không khống chế mức chi, Quỹ Hỗ trợ nông dân căn cứ vào khả năng tài chính xây dựng định mức trong quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ, quyết định việc chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương