• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Quy định về trích lập, sử dụng quỹ tại ban quản lý dự án

(Chinhphu.vn) – Việc sử dụng các quỹ thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ, ban QLDA chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng các quỹ; trừ thu nhập tăng thêm được chi từ quỹ bổ sung thu nhập và thực hiện việc chi trả thu nhập tăng thêm theo Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 72/2017/TT-BTC nên phải thực hiện quyết toán chi thu nhập tăng thêm.

28/07/2018 08:02

Theo phản ánh của ông Trần Bình, Thông tư số 72/2017/TT-BTC có nội dung, ban quản lý dự án (QLDA) nhóm II thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Ông Bình hỏi, vậy đối với chênh lệch thu chi thực hiện trích lập các quỹ vào cuối năm thì việc hạch toán như thế nào? Có được hạch toán vào chi phí ban QLDA để quyết toán trong năm hay không?

Trong trường hợp ban QLDA được UBND thị xã giao dự toán chi thường xuyên ngân sách thực hiện các công việc duy tu sửa chữa từ vốn sự nghiệp thì đối với nhiệm vụ này khi thực hiện ban QLDA sẽ hạch toán như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp quy định đối tượng áp dụng là: “Cơ quan Nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách Nhà nước (sau đây gọi tắt là đơn vị hành chính sự nghiệp)”.

Căn cứ Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động QLDA của các chủ đầu tư, ban QLDA sử dụng vốn ngân sách Nhà nước quy định: Ban QLDA nhóm II là ban QLDA chuyên ngành, ban QLDA khu vực thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

Vì vậy, ban QLDA nhóm II là đối tượng áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC. Thông tư số 107/2017/TT-BTC đã hướng dẫn hạch toán trích lập các quỹ, tiếp nhận và sử dụng dự toán chi thường xuyên. Đề nghị ông nghiên cứu để triển khai thực hiện.

Xác định chênh lệch thu chi để trích lập các quỹ

Về việc chênh lệch thu chi thực hiện trích lập các quỹ vào cuối năm có được hạch toán chi phí ban để quyết toán trong năm:

Tại Điều 19 Thông tư số 72/2017/TT-BTC quy định sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm:

“Hằng năm sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên (nếu có), ban QLDA được sử dụng theo trình tự như sau:

1. Trích lập tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

2. Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập: tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

3. Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi. Mức trích đối với 2 quỹ này tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công bình quân thực hiện trong năm.

4. Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp”.

Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 21 Thông tư số 72/2017/TT-BTC quy định: “a) Đối với kinh phí chi hoạt động thường xuyên, trong quá trình thực hiện, ban QLDA được điều chỉnh các nội dung chi, các nhóm mục chi trong dự toán chi cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đồng thời gửi cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan thanh toán nơi đơn vị mở tài khoản để theo dõi, quản lý, thanh toán và quyết toán. Các khoản chưa chi hoặc chi không hết của dự toán được chuyển sang năm sau tiếp tục chi”.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xác định phần chênh lệch thu chi để trích lập các quỹ được xác định trên cơ sở kết quả khối lượng thực hiện thực tế của đơn vị trong năm kế hoạch, do đó là khoản chênh lệch giữa dự toán thu (bao gồm cả phần điều chỉnh, bổ sung nếu có) và khoản chi thực tế, không bao gồm các khối lượng công việc dở dang được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo quy định tại Khoản 2, Điều 21 Thông tư số 72/2017/TT-BTC.

Đồng thời, cuối năm phải thực hiện quyết toán việc trích lập các quỹ từ kết quả hoạt động tài chính trong năm theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 72/2017/TT-BTC.

Việc sử dụng các quỹ thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ, ban QLDA chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng các quỹ; trừ thu nhập tăng thêm được chi từ quỹ bổ sung thu nhập và thực hiện việc chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 72/2017/TT-BTC nên phải thực hiện quyết toán chi thu nhập tăng thêm.

(Theo mof.gov.vn)