• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Sử dụng kinh phí được giao khoán cho nhiệm vụ KH&CN thế nào?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp đơn vị là tổ chức chủ trì nhiệm vụ, kinh phí quản lý chung nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) là nguồn thu của đơn vị để bổ sung kinh phí phục vụ quá trình quản lý và thực hiện các nhiệm vụ, thuộc nội dung kinh phí được giao khoán.

12/06/2019 07:02

Đơn vị bà Nguyễn Mai Huyền đang gặp vướng mắc như sau:

Tại Khoản 6, Điều 8 Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN có quy định được chi các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý nhiệm vụ KH&CN.

Căn cứ Thông tư này, khi thanh toán phần kinh phí quản lý, đơn vị bà Huyền có thanh toán tiền công cho kế toán và thư ký hành chính của đề tài (kế toán, thư ký hành chính là thành viên tham gia đề tài nhưng được thủ trưởng đơn vị quyết định cử làm kế toán và thư ký để thực hiện các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động của đề tài).

Khi kiểm tra xác nhận kinh phí thực hiện đề tài thì có một số chương trình chấp nhận cho thanh toán, nhưng một số chương trình không thống nhất cho thanh toán với lý do: Kế toán phải là kế toán đơn vị, thư ký phải là văn thư đơn vị...; tuy nhiên, trên thực tế đề tài cần có thành viên này phụ giúp cho quá trình thực hiện triển khai.

Theo ý kiến của bà Huyền, ngoài công lao động thành viên tham gia đề tài (được cử làm kế toán đề tài, thư ký hành chính đề tài) đã được tính trong phần công lao động được dự toán thì phần công những người này đảm nhiệm ngoài dự toán đề tài vẫn có thể nhận phần tiền công kế toán và thư ký hành chính lấy từ kinh phí quản lý nhiệm vụ như vậy vẫn hợp lý.

Bà Huyền hỏi, trước đây áp dụng Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7/5/2007 thì các chương trình chấp nhận thanh toán khoản kinh phí như trên, vậy tại sao hiện theo Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN lại không được thanh toán? Tại sao có chương trình chấp nhận thanh toán, có chương trình không chấp nhận thanh toán?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về các chức danh tham gia đề tài, Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính, Bộ KH&CN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước không quy định về chức danh kế toán, thư ký hành chính của đề tài.

Nội dung quy định về các chức danh tham gia đề tài thuộc phạm vi hướng dẫn chuyên môn của Bộ KH&CN. Do đó, đề nghị bà gửi câu hỏi đến Bộ KH&CN để được hướng dẫn cụ thể.

Về xây dựng dự toán, thẩm định, phê duyệt, sử dụng và thanh toán chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN:

Theo Khoản 8, Điều 7 Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN quy định về dự toán chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN: “Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước được dự toán các nội dung chi quản lý chung phục vụ nhiệm vụ KH&CN, bao gồm: […] chi tiền lương, tiền công phân bổ đối với các hoạt động gián tiếp trong quá trình quản lý nhiệm vụ KH&CN của tổ chức chủ trì”.

Tại Khoản 2, Điều 7 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ KH&CN, Bộ Tài chính về khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước quy định các phần công việc được giao khoán bao gồm: “b) Chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN”.

Khoản 1, Điều 8, Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định về việc thẩm định dự toán nhiệm vụ KH&CN:

“1. Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm tính đúng, tính đủ tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi theo quy định hiện hành và thuyết minh cụ thể căn cứ xây dựng dự toán đối với nội dung chi chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự toán kinh phí của nhiệm vụ; trường hợp chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”;

Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định về sử dụng kinh phí được giao khoán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ:

“a) Căn cứ vào Thuyết minh nhiệm vụ được phê duyệt, chủ nhiệm nhiệm vụ xây dựng phương án triển khai các nội dung công việc được giao khoán […], trình thủ trưởng tổ chức chủ trì phê duyệt trước khi triển khai và bảo đảm thực hiện một cách có hiệu quả kinh phí giao khoán để đạt được các yêu cầu về khoa học theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

[…] c) Kinh phí chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN là nguồn thu của tổ chức chủ trì nhiệm vụ để bổ sung kinh phí phục vụ quá trình quản lý và thực hiện các nhiệm vụ. […]

đ) Kinh phí được giao khoán phải được sử dụng đúng mục đích, có chứng từ theo thực chi, bảo đảm công khai, minh bạch trong nội bộ tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ”.

Theo quy định tại Điều 12, Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC về mở tài khoản, nguyên tắc triển khai và kiểm soát thanh toán đối với nhiệm vụ KH&CN:

“1.b) Đơn vị quản lý kinh phí có trách nhiệm kiểm soát chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, hợp lệ, hồ sơ, chứng từ chi của tổ chức chủ trì nhiệm vụ; thực hiện thanh, quyết toán với Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị quản lý kinh phí giao dịch theo quy định.[…]

2.b) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quy định quy chế chi tiêu các nhiệm vụ KH&CN do tổ chức mình chủ trì để áp dụng công khai, minh bạch.

2.c) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, hợp lệ, hồ sơ, chứng từ chi trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của đơn vị quản lý kinh phí về tình hình sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ”.

Việc kiểm soát, tạm ứng, thanh toán kinh phí qua Kho bạc Nhà nước thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 và Điều 13, Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC.

Theo đó, trường hợp đơn vị của bà là tổ chức chủ trì nhiệm vụ, kinh phí quản lý chung nhiệm vụ KH&CN là nguồn thu của đơn vị để bổ sung kinh phí phục vụ quá trình quản lý và thực hiện các nhiệm vụ, thuộc nội dung kinh phí được giao khoán.

Do đó, đề nghị đơn vị thực hiện quản lý chi tiêu kinh phí được giao khoán theo đúng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, bảo đảm công khai, minh bạch.

Chinhphu.vn