• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Thu nhập tăng thêm không quá 3 lần quỹ tiền lương

(Chinhphu.vn) – Tùy theo kết quả hoạt động tài chính trong năm, ban quản lý dự án được quyết định tổng mức chi trả thu nhập tăng thêm trong năm cho người lao động không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

13/07/2020 14:02

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Tiến (Ban quản lý dự án TP. Lai Châu), Khoản 2 Điều 20 Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Quỹ bổ sung thu nhập để chi trong các trường hợp:

a) Tạm ứng cho các khoản chi thường xuyên khi đầu năm chưa có kế hoạch vốn được giao, chưa có nguồn thu hoặc chưa duyệt dự toán. Khi có kế hoạch vốn được giao, dự toán được duyệt hoặc có nguồn thu thì thực hiện hoàn trả về quỹ bổ sung thu nhập;

b) Chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm”.

Điểm a Khoản 12 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 của Bộ Tài chính quy định:

a) Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 như sau:

“b) Chi bổ sung thu nhập (thu nhập tăng thêm) cho người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự án (gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng tiền lương từ chi phí quản lý dự án) trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập (thu nhập tăng thêm) cho người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự án năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm”.

Năm 2018, đơn vị ông Tiến chi thu nhập cho người lao động bằng quỹ bổ sung thu nhập được trích theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 nhưng không hết, chuyển sang năm tiếp theo.

Đến năm 2019 nguồn thu bị giảm nên đơn vị đã sử dụng số tiền trong quỹ bổ sung thu nhập còn kết dư của năm trước để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng tiền lương từ chi phí quản lý dự án theo quy định tại Điểm a Khoản 12 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019.

Ông Tiến đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, nội dung chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như trên có trái với quy định không?  

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng đối với các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (Thông tư 72/2017/TT-BTC) quy định:

- Tại Khoản 2 Điều 16:

“2. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và khả năng nguồn tài chính, đối với các khoản chi thường xuyên quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư này, giám đốc ban quản lý dự án nhóm II được quyết định một số mức chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý cụ thể như sau:

a) Đối với các nội dung chi đã có định mức chi theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Căn cứ vào khả năng tài chính, ban quản lý dự án được quyết định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

b) Đối với các nội dung chi chưa có định mức chi theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu chi của đơn vị, đơn vị xây dựng mức chi cho phù hợp và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình”.

- Tại Khoản 2 Điều 18:

“2. Thu nhập tăng thêm: Nhà nước khuyến khích các ban quản lý dự án tăng thu, tiết kiệm chi, thực hiện tinh giản biên chế, tăng thêm thu nhập cho người lao động trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được giao, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; tùy theo kết quả hoạt động tài chính trong năm, ban quản lý dự án được quyết định tổng mức chi trả thu nhập tăng thêm trong năm cho người lao động không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

Việc chi trả thu nhập cho người lao động trong đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc: Người nào có hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi được trả nhiều hơn. Ban quản lý dự án xây dựng quy chế chi thu nhập tăng thêm trong quy chế chi tiêu nội bộ theo khối lượng, nhiệm vụ công việc được giao, mức độ hoàn thành công việc, đảm bảo thu hút được lao động có trình độ cao và tương quan hợp lý với tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức trong cùng đơn vị.

Hệ số thu nhập tăng thêm của chức danh lãnh đạo tối đa không quá 2 lần hệ số thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện của người lao động trong đơn vị và cũng theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công việc. Giám đốc ban quản lý dự án chi trả thu nhập theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Khi Nhà nước điều chỉnh các quy định về tiền lương, nâng mức lương cơ sở; khoản tiền lương cấp bậc, chức vụ tăng thêm theo chế độ Nhà nước quy định do ban quản lý dự án tự bảo đảm từ nguồn tài chính của đơn vị.

- Tại Khoản 5 Điều 20:

“5. Mức trích cụ thể của các quỹ theo quy định tại Điều 19 và việc sử dụng các quỹ do giám đốc đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải công khai trong đơn vị.

Điểm a Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng đối với các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có hiệu lực từ ngày 15/3/2019 quy định:

“a) Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 như sau:

“b) Chi bổ sung thu nhập (thu nhập tăng thêm) cho người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự án (gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng tiền lương từ chi phí quản lý dự án) trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập (thu nhập tăng thêm) cho người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự án năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm”.

Như vậy, nội dung chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ban quản lý dự án đã được quy định cụ thể tại Thông tư của Bộ Tài chính. Do vậy, đề nghị Ban quản lý dự án TP. Lai Châu căn cứ quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.

Chinhphu.vn