• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Thủ tướng chỉ thị tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành

(Chinhphu.vn) - Hôm nay (29/4), Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị 10/CT-TTg yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan ở Trung ương tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành.

29/04/2014 18:24

 

Ảnh minh họa

Thống kê Bộ, ngành là bộ phận cấu thành của hệ thống thống kê Nhà nước. Thông tin thống kê của các Bộ, ngành là kênh thông tin chủ yếu quan trọng làm cơ sở để đánh giá, phân tích tình hình kinh tế - xã hội cả nước và của từng ngành, từng lĩnh vực nhằm phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự quản lý, điều hành của các Bộ, ngành và phục vụ các đối tượng sử dụng thông tin khác ở trong và ngoài nước.

Trước những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng thông tin thống kê, công tác thống kê của Bộ, ngành bộc lộ nhiều bất cập, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế-xã hội. Để khắc phục những hạn chế, bất cập và tăng cường công tác thống kê của Bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan ở Trung ương có trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành; chương trình điều tra thống kê hàng năm và dài hạn; chế độ báo cáo thống kê tổng hợp và chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng cho các đơn vị trực thuộc, các Sở, ngành địa phương cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan để có đầy đủ nguồn thông tin đầu vào. Thực hiện nghiêm túc Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho các Bộ, ngành được ban hành theo Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/2/2014.

Đồng thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Từng Bộ, ngành xây dựng kế hoạch với lộ trình cho từng năm đối với mỗi hoạt động cụ thể; định kỳ tổng kết, đánh giá việc thực hiện theo quy định, làm cơ sở cho việc đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ việc thực hiện Chiến lược.

Ứng dụng CNTT trong công tác thống kê

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai thực hiện đồng bộ Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 4/6/2013 để nâng cao hiệu quả phối hợp công tác trong hoạt động thống kê giữa các Bộ, ngành trong việc sản xuất, cung cấp, phổ biến và chia sẻ thông tin thống kê nhằm tạo ra hệ thống thông tin thống kê đồng bộ, thống nhất, thông suốt và hiệu quả giữa hệ thống thống kê tập trung và thống kê Bộ, ngành.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích và sử dụng thông tin thống kê. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc khai thác và chia sẻ dữ liệu thống kê trong từng Bộ, ngành cũng như giữa các Bộ, ngành.

Bố trí đủ nhân lực thống kê

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thiện tổ chức, biên chế của Hệ thống thống kê Bộ, ngành theo quy định tại Nghị định số 03/2010/NĐ-CP; bố trí đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt công tác thống kê tại các cấp quản lý.

Đồng thời, các Bộ, ngành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thống kê, tin học, ngoại ngữ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho công chức làm công tác thống kê của Bộ, ngành. Đổi mới công tác tuyển dụng công chức làm thống kê bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời triển khai áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức làm công tác thống kê theo Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê; Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia bảo đảm lộ trình quy định. Định kỳ rà soát Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia để có kế hoạch sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và bảo đảm tính khả thi, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; thực hiện sửa đổi, bổ sung các hệ thống chỉ tiêu thống kê khác có liên quan.

Đồng thời cập nhật và hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan làm cơ sở cho việc thu thập thông tin đầu vào gồm: Chế độ báo cáo thống kê; chương trình điều tra thống kê phù hợp với các hệ thống chỉ tiêu thống kê được sửa đổi, bổ sung; xây dựng cơ chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Hệ thống thống kê tập trung với thống kê Bộ, ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng thông tin thống kê; bảo đảm nguyên tắc công khai, bình đẳng trong cung cấp và phổ biến thông tin thống kê.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng và thẩm định Hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành; chế độ báo cáo thống kê và chương trình điều tra thống kê của Bộ, ngành phù hợp với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành trong việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm và cân đối phân bổ ngân sách cho các Bộ, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thống kê.

Phan Hiển