• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng

(Chinhphu.vn) – Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã nhấn mạnh yêu cầu này trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra vào sáng 18/1.

18/01/2019 14:35
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đánh giá các mặt công tác năm 2018 mà còn nhìn lại từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo của ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Nhìn lại năm 2018, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về công tác xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng và đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế, đời sống của nhân dân được cải thiện, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng lên. Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của ngành tổ chức xây dựng Đảng.

“Có thể nói, trong 3 năm qua, nhất là năm 2018, ngành tổ chức xây dựng Ðảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương những kết quả mà các đồng chí đã đạt được trong thời gian vừa qua”, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu.

Bên cạnh những thành tích đạt được rất đáng ghi nhận, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng cho rằng công tác tổ chức xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm cần phải tập trung khắc phục.

Nêu rõ năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 5 năm, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng… Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị toàn ngành cần tiếp tục phát huy ưu điểm và những kết quả đạt được trong những năm qua; bám sát Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; chủ động, tích cực hơn nữa để triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Cần tiếp tục bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược do Đại hội XII của Đảng đề ra về công tác xây dựng Đảng. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng bằng những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời, phù hợp.

Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đồng thời, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả và khắc phục cho được khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan, nóng vội trong sắp xếp tổ chức bộ máy. Tiếp tục hoàn thiện quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở các cấp. Đẩy mạnh phân cấp, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, thu gọn đầu mối, giảm khâu trung gian, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành... Tích cực tinh giản biến chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo mục tiêu Nghị quyết đề ra, làm cho bộ máy thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chính xác để xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý. Đồng thời, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa đức và tài nhưng đức phải là gốc; giữa kế thừa và đổi mới; ổn định và phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù. Chuẩn bị một bước quan trọng về nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên trở thành việc làm tự giác, nền nếp, thường xuyên và tăng cường giám sát việc thực hiện. Tham mưu các giải pháp phù hợp để việc nêu gương có hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, trước hết là thực hiện trách nhiệm nêu gương trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; trong công tác cán bộ, nhất là việc chuẩn bị công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm sự đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy định của Đảng và Nhà nước để thực hiện nghiêm công tác tổ chức xây dựng Đảng, làm căn cứ để kiểm tra, giám sát và là cơ sở để đánh giá cán bộ. Trước mắt, tập trung tham mưu ban hành Chỉ thị và hướng dẫn công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền.

Cần quan tâm coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch, theo chức danh bằng các hình thức đào tạo ở trong và ngoài nước nhưng phải coi trọng hiệu quả thiết thực; chú ý nghiên cứu để có quy định phân cấp hợp lý trong công tác đào tạo và việc xác nhận trình độ lý luận chính trị. Quan tâm đầu tư thích đáng cho công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận về xây dựng Đảng. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách, trước hết là chính sách tiền lương, chế độ chuyên gia để tạo động lực cho cán bộ yên tâm công tác, cống hiến.

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ đủ về số lượng, nâng cao chất lượng theo phương châm mà đã được đề ra là “Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”. Mỗi cán bộ làm công tác tổ chức phải nêu gương và nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, chính kiến rõ ràng, giữ vững nguyên tắc, cầu thị, lắng nghe, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đủ sức phòng chống tiêu cực trong công tác cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng nhấn mạnh, cấp ủy các cấp cần coi trọng, quan tâm hơn nữa tới công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là công tác cán bộ, quản lý cán bộ các cấp; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; đúng quy định của Đảng, Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu của Đảng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Hoàng