Trang chủ » Chuyên đề » Dấu mốc nửa chặng đường

Một số bài học kinh nghiệm sau nửa chặng đường

10:10, 22/11/2013

Trong Báo cáo tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, Chính phủ đã nêu một số bài học kinh nghiệm bước đầu qua 3 năm thực hiện kế hoạch (2011-2013). Có thể nhìn nhận các bài...

Giải pháp cho mục tiêu “kép” về ngân sách

09:04, 06/09/2013

Kế hoạch 5 năm 2011- 2015 đề ra mục tiêu kép về ngân sách: vừa giảm tỷ lệ thu ngân sách/GDP, vừa giảm bội chi ngân sách/GDP. Sau một nửa thời gian thực hiện, bên cạnh những kết...

Ngành Công nghiệp trước đòi hỏi mới

07:52, 26/08/2013

Nhanh chóng giảm tính gia công, đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ, nâng cao hiệu quả đầu tư, năng suất lao động, đổi mới thiết bị kỹ thuật-công nghệ… hiện là những đòi hỏi bức thiết...

Chỉ tiêu xã hội-môi trường: Bước đi vững chắc trên nửa chặng đường

08:01, 17/08/2013

Phát triển xã hội, bảo vệ môi trường là mục tiêu quan trọng của kế hoạch 5 năm 2011- 2015. Các kết quả đã đạt được (2011 đến nay) trong điều kiện phải tập trung cho mục tiêu...

Nhóm ngành công nghiệp - xây dựng qua nửa chặng đường

09:42, 15/08/2013

Công nghiệp-xây dựng là nhóm ngành kinh tế thực lớn nhất, trong nhiều năm trước đã trở thành động lực, đầu tàu tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế. Qua nửa chặng đường thực hiện, có thể...

Xuất khẩu: Điểm sáng nhất nửa đầu kế hoạch 5 năm

18:10, 13/08/2013

Xuất khẩu, vốn là điểm mạnh của kinh tế nước ta và hiện nay, đây cũng là điểm sáng nhất trong nửa đầu kế hoạch 5 năm (2011-2015).

Cơ cấu GDP và những vấn đề đặt ra

09:54, 13/08/2013

Nhiệm vụ thực hiện kế hoạch KT-XH theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đi được nửa chặng đường, trong đó, cơ cấu GDP là nội dung quan trọng. Từ kết quả đã thực hiện được,...

Nhìn lại tăng trưởng kinh tế nửa đầu Kế hoạch 2011-2015

18:15, 10/08/2013

Tăng trưởng kinh tế là một trong những mục tiêu đầu tiên của Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch 5 năm 2011-2015. Trong giai đoạn 2011-2013 tăng trưởng kinh tế có một số điểm tích...

GDP bình quân đầu người đang tiến tới mốc 1.900 USD

18:13, 10/08/2013

Mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra là GDP bình quân đầu người tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái bình quân đến năm 2015 đạt 2.000 USD. Khả năng mục tiêu này có...

KT-XH: Dồn sức cho nửa chặng đường còn lại

14:26, 09/08/2013

Chúng ta đã thực hiện nhiệm vụ KT-XH theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng được một nửa thời gian. Theo đó, tăng trưởng, chất lượng và cơ cấu kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô,...