(Chinhphu.vn) – Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, khi bổ sung những khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng nhưng không làm vượt giá giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thoả thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.

Công ty TNHH MTV Đông Sơn (Gia Lai) đang thi công gói thầu xây dựng kênh mương thủy lợi nội đồng. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; biện pháp thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, dự toán được phê duyệt: Vật liệu được cung cấp tại hiện trường xây lắp bằng ô tô, cơ giới.

Nhưng trong quá trình thi công, hiện trường thi công của một số tuyến kênh là cánh đồng lúa nước canh tác 2 vụ nên đồng ruộng luôn ngập nước, lầy lội. Thời gian cắt nước để cánh đồng khô ráo giữa 2 vụ là rất ngắn, trong thời gian này hoàn toàn không thể thi công hoàn thành công trình theo tiến độ được giao cộng với không có đường vận chuyển vật tư đến hiện trường. Vì vậy không thể thực hiện thi công theo biện pháp thi công đã được duyệt.

Nhà thầu đã có văn bản gửi chủ đầu tư về những nội dung nêu trên. Sau đó chủ đầu tư cùng các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra đánh giá hiện trường, các bên thống nhất lập biên bản làm việc tại hiện trường với nội dung xác định các vị trí tuyến kênh và cự ly bổ sung công tác vận chuyển vật liệu bằng thủ công.

Đến nay nhà thầu đã thi công hoàn thiện các tuyến kênh nêu trên bằng biện pháp đã thống nhất theo biên bản làm việc (vận chuyển vật liệu bằng thủ công) nhưng chủ đầu tư vẫn chưa có dự toán bổ sung được phê duyệt về vấn đề trên.

Nhà thầu đã gửi văn bản ý kiến với chủ đầu tư về việc bổ sung biện pháp vận chuyển theo biên bản làm việc đã được thống nhất giữa các bên thì được chủ đầu tư trả lời bằng văn bản là nhà thầu không được bổ sung biện pháp vận chuyển vật liệu. Lý do là đơn giá dự thầu là đơn giá tổng hợp, nhà thầu phải hoàn thành hạng mục công việc và thanh toán theo đơn giá dự thầu (đơn giá dự thầu của nhà thầu có kèm theo bảng phân tích đơn giá dự thầu, biện pháp để lập đơn giá dự thầu là bằng cơ giới đúng như yêu cầu của hồ sơ mời thầu và chỉ dẫn kỹ thuật).

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Đông Sơn hỏi, nhà thầu có được bổ sung biện pháp vận chuyển vật liệu như đã thống nhất tại biên bản làm việc giữa các bên không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 28 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP  ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, bên nhận thầu thi công xây dựng được thay đổi biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết.

Tại Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng cũng đã quy định: Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, khi bổ sung những khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng nhưng không làm vượt giá giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Nội dung ý kiến của ông Trương Mạnh Linh chưa nêu cụ thể trong hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư có mời thầu theo biện pháp vận chuyển vật liệu bằng cơ giới hay không. Do vậy, Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể. Việc thay đổi biện pháp thi công từ vận chuyển vật liệu bằng cơ giới sang vận chuyển bằng thủ công phải thực hiện trên cơ sở giá hợp đồng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: nhà thầu , chủ đầu tư , hợp đồng