(Chinhphu.vn) - Đối với các công trình độc lập, theo đề nghị của chủ đầu tư thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho từng công trình, từng nhóm công trình hoặc cả dự án.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Phương Bình (Đắk Nông), cơ quan cấp giấy phép xây dựng cho dự án đầu tư trong khu công nghiệp, gồm 3 hạng mục công trình (nhà làm việc, căn tin, nhà xưởng sản xuất). Tuy nhiên, khi đi kiểm tra thì phát hiện chủ đầu tư xây dựng thêm 2 hạng mục (nhà kho và nhà bảo vệ). Cơ quan cấp giấy phép đã yêu cầu chủ đầu tư lập hồ sơ xin giấy phép xây dựng 2 hạng mục (nhà kho và nhà bảo vệ). Nhà đầu tư đã lập hồ sơ và nộp xin cấp giấy phép xây dựng.

Ông Bình hỏi, trường hợp này sẽ ghi vào phần điều chỉnh trên giấy phép xây dựng đã cấp, hay là cấp giấy phép xây dựng mới cho 2 hạng mục trên?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Giấy phép xây dựng cấp cho chủ đầu tư để thi công xây dựng công trình. Do đó, đối với các công trình độc lập, theo đề nghị của chủ đầu tư thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho từng công trình, từng nhóm công trình hoặc cả dự án theo quy định tại Khoản 5, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Giấy phép xây dựng , công trình , hạng mục , nhà đầu tư , dự án